crypto margin trading info how to bitcoin cryptocurrency day trading strategy nairaex bitcoin forex broker bitcoin deposit xrp arbitrage bot btc cap market free btc faucet btc ke liye qualification btc housing bitcoin trading worth it cryptocurrency broker usa crypto market cap prediction 2019 btc ltc chart convert btc to up btc 1st semester syllabus btc e demo account the next bitcoin investment peer to peer bitcoin bitmex price alerts

Gizlilik Sözleşmesi

Değerli SALVARLI KÖY ÜRÜNLERİ Üyesi,

Şalvarlı Köy Ürünleri olarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

Şalvarlı Köy Ürünleri web sitesinin barındığı sunucularda toplanan bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında sadece Şalvarlı Köy Ürünleri bünyesinde kullanılmaktadır.

Şalvarlı Köy Ürünleri’ nin üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.

Şalvarlı Köy Ürünleri e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır.

Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, Şalvarlı Köy Ürünleri müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Şalvarlı Köy Ürünleri’ nin iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir. Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Şalvarlı Köy Ürünleri veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Şalvarlı Köy Ürünleri web sitesinin arayüzü üzerinden banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Üyelerimiz, Şalvarlı Köy Ürünleri’ ne başvurarak kendisiyle ilgili;
° Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
° Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
° Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
° Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
° Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
° İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
° İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
° İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
° Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Şalvarlı Köy Ürünleri, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

17 Haziran 2021 / 1 Temmuz 2021 arasında
250 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese
"Kargo Ücretsiz"